Gwarancja

dobrej jakości obsługi

Audyty są formą sprawdzenia funkcjonalności obiektu przez zewnętrzną profesjonalną firmę specjalizującą się w realizacji szkoleń mających na celu zwiększenie atrakcyjności obiektów branży HORECA.

Audyt restauracji, hotelu, obiektów gastronomicznych.

Po przeprowadzonym audycie zostaje zaprezentowany raport funkcjonalności, który jest przedstawiany i omawiany z właścicielem obiektu, na podstawie którego są podejmowane ewentualne działania naprawcze. KSR przygotowała pakiet usług szkoleniowych oraz modernizacyjnych, które są dostosowywane do potrzeb konkretnych lokali.

Trzecim etapem jest możliwość ubiegania się o otrzymanie Certyfikatu Jakości Obsługi KSR: GWARANCJA DOBREJ OBSŁUGI KSR.

You Can Make A Difference 

You Can Make A Difference 

You Can Make A Difference 

You Can Make A Difference 

You Can Make A Difference 

You Can Make A Difference 

Audyt restauracji, obiektu gastronomicznego

Zakres czynności audytu obejmuje:

1. Analizę zewnętrzną obiektu:
– strona www
– nawigacja w sieci Internet
– obecność na portalach społecznościowych
– logistykę reklamy zewnętrznej w okolicy obiektu

2. Analizę wewnętrzną obiektu:
– ogólny wizerunek
– jakościowa oferta restauracji
– sprawdzenie rentowności restauracji (food cost – opcjonalnie za zgodą właścicieli)
– skuteczność działań personelu
– sprawdzenie poziomu wiedzy na temat oferty restauracji
– sprawdzenie poziomu zadowolenia Gości z usług restauracji
– inne uprzednio ustalone z właścicielem kryteria

Audyt realizowany jest w wyznaczonym przez Państwa terminie na zasadzie „cichego klienta”, który weryfikuje wcześniej ustalone zagadnienia. Osoba ta może lub nie musi ujawnić się po przeprowadzonej kontroli. Audytor przed przyjazdem przygotowuje raport funkcjonalności obiektu w sieci (internet). Również przed przyjazdem sprawdza logistykę reklamy zewnętrznej oraz rozpoznawalność obiektu w okolicy. Po przeprowadzonym audycie zostaje przygotowany raport końcowy, rozmowa z właścicielem obiektu oraz propozycja ewentualnych działań naprawczych i wspomagających.

Czas trwania: 1 dzień
Koszt podstawowy: 1500 PLN netto

Cena zawiera: praca audytora KSR, raport końcowy, propozycja działań naprawczych, transport do 100 km od Krakowa. Powyżej doliczany jest koszt paliwa.

2
Etap

Działania naprawcze i wspomagające – część szkoleniowa

KSR specjalizuje się w organizacji razem z partnerami kursów i szkoleń dotyczących branży HORECA. Możemy zorganizować wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia związane z branżą HORECA. Oferujemy szkolenia dla całego personelu lub dla pracowników indywidualnych.

3
Etap

Tworzenie ksiąg standardów

Proponujemy również usługi z zakresu tworzenia ksiąg standardów obsługi Gości oraz tworzenie kart menu. Księgi standardów oraz ich wprowadzanie i przestrzeganie jest podstawą nowocześnie i sprawnie funkcjonującej restauracji oraz hotelu. Powtarzalność usług przyciąga Gości, którzy doceniają wysoką jakość usług.  Proponowane przez nasz zespół standardy oparte są na doświadczeniach pracy wielu trenerów w różnych krajowych oraz zagranicznych punktach gastronomiczno – hotelarskich.

Podczas audytu są proponowane konkretne rozwiązania dla danego obiektu i zostaje wówczas przedstawiona szczegółowa oferta.

Oferta dotycząca pozostałych działań naprawczych jest przedstawiana po przeprowadzeniu audytu, w zależności od tego co dany obiekt powinien ewentualnie zmienić. Działania te są kompleksowe i dostosowane do potrzeb obiektu. Proponujemy także realizację szkoleń i innych działań naprawczych bez przeprowadzenia audytu, po konsultacjach z właścicielem obiektu i weryfikacji potrzeb.

4
Etap

Gwarancja dobrej obsługi KSR

Ostatnim etapem weryfikacji obsługi Gościa jest przyznanie certyfikatu Gwarancja dobrej obsługi KSR. Stanowi ono wyróżnienie jakościowe obiektu, jest przyznawane na okres jednego roku. Jest ono związane z weryfikacją działań obiektu minimum dwa razy w roku przez „cichego klienta” KSR, który może lecz nie musi ujawnić się personelowi po kontroli. Przekazuje on raport z kontroli, przeprowadza rozmowę z właścicielem lub zarządem obiektu, proponuje ewentualne działania naprawcze.  W ramach „gwarancji” obiekt, który uzyska certyfikat, ma prawo używać jego logo w celach marketingowych i promocyjnych. Logo hotelu, któremu został przyznany certyfikat zostaje umieszczony na stronie internetowej KSR jako godne zaufania.