Kurs baristyczny I stopnia

Plan i szczegóły szkolenia:

Kurs baristyczny I stopnia oraz Latte Art powstały na podstawie obserwacji polskiego rynku kawy. Latte Art to sztuka tworzenia rysunków i wzorów z mleka na powierzchni kawy espresso. Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można znaczący wzrost kultury picia kawy. Zjawisku temu towarzyszy wzrost konsumpcji. Poziom umiejętności wśród osób pracujących w restauracjach i kawiarniach jest niezwykle zróżnicowany. W dalszym ciągu profesjonalnie przeszkolony barista to w Polsce rzadkość. Nasza oferta to propozycja profesjonalnych szkoleń, prowadzonych przez doświadczonych baristów, mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w lokalach gastronomicznych i nie tylko.

W kursie baristycznym I stopnia może wziąć udział każdy kto chce zapoznać się z podstawową wiedzą na temat kawy. Szkolenia i kursy prowadzą czynnie pracujący bariści, uczestnicy i laureaci licznych konkursów baristycznych.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo ZAŚWIADCZENIE Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w kursie baristycznym I stopnia, w języku polskim, honorowane na terenie całej UE oraz dwa pamiątkowe certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Nasi kursanci otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie. Dodatkowo również kursanci otrzymują Voucher ze zniżką 10% do wykorzystania na dowolny kurs w Krakowskiej Szkole Restauratorów.

Program

I Dzień:

Pre-test

 1. Podstawy teoretyczne
 • Trivia, zarys historyczny i kulturowy
 • Kawa – roślina. Rejony uprawy, odmiany kawy, wymagania
 • Kawa – ziarno. Rozróżnienie ze względu na sposób zbierania, metodę przetwarzania i stopień wypalenia
 • Kawa – napój. Najważniejsze metody przyrządzania
 • Zasady serwowania napojów gorących
 • Teoria espresso. Parametry, zasada 4M, chemia espresso
 1. Espresso – część praktyczna
 • Ustawianie młynka
 • Prawidłowe metody dozowania i ubijania
 • Espresso classico, ristretto, lungo, doppio
 • Americano

II Dzień:

 1. Kawy mleczne
 • Ubijanie mleka
 • Steamery
 • Classic cappuccino
 • Cafe latte i cafe latte machiato, espresso machiato
 1. Kawy deserowe, z czekoladą, z alkoholem
 • Espresso affogato, espresso con panna, kawa po wiedeńsku
 • Mocha i mokkacino
 • Irish coffee
 1. Latte art
 • Wzory lane z ręki, rysowane sosem i szpikulcem
 1. Czyszczenie ekspresu

Post-test

Ilość wykonanych kaw – bez ograniczeń

Mleko i kawa oraz wszelkie niezbędne produkty – bez ograniczeń

Zajęcia praktyczne odbywają się na dwu-grupowych ekspresach ciśnieniowych do kawy.

Ilość godzin szkoleniowych: 16 / 2 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16:15

Prowadzący m.in. Kamil Utzig

Metody nauki

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, filmy, zdjęcia praca odtwórcza tzn. instruktor pokazuje jak należy wykonać daną czynność, a uczestnicy powtarzają. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

Cele kształcenia

Absolwent szkolenie będzie potrafił parzyć kawę oraz spieniać mleko. Zdobędzie wiedzę na temat metod i technik przygotowania kawy oraz nauczy się przygotowywać produkty kawowe zgodnie ze standardami i indywidualnymi oczekiwaniami gościa.  Nauczy się pracować samodzielnie jak również współpracować w zespole. Absolwent szkolenia profesjonalnie będzie obsługiwać sprzęt baristyczny

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenie potrafi parzyć kawę oraz spieniać mleko. Zna metody i techniki przygotowania kawy oraz potrafi przygotowywać produkty kawowe zgodnie ze standardami i indywidualnymi oczekiwaniami gościa. Posiada umiejętności wymagane do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie podstawowych metod, narzędzi, materiałów w zakresie przygotowania napojów kawowych oraz mieszanych. Potrafi pracować samodzielnie jak również współpracować w zespole. Absolwent szkolenia profesjonalnie obsługuje sprzęt baristyczny.