Kurs cukierniczy II stopnia

Plan i szczegóły szkolenia:

Zajęcia odbywają się na terenie KSR. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Mistrzów Cukiernictwa. Kurs trwa 24 godziny szkoleniowe. Zawiera multimedialną projekcję teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo ZAŚWIADCZENIE Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w kursie cukierniczym II stopnia, w języku polskim, honorowane na terenie całej UE oraz dwa pamiątkowe certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Nasi kursanci otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie.

Dodatkowo również kursanci otrzymują Voucher ze zniżką 10% do wykorzystania na dowolny kurs w Krakowskiej Szkole Restauratorów.

Program

Pre-test.

 1.  Czekolada- rozwinięcie pierwszego stopnia – temperowanie przez zasiew oraz tablerowanie czekolad o różnej zawartości tłuszczu w praktyce.
 2. Przygotowanie form do pralin- zasady.
 3. Masło kakaowe jako element dekoracyjny.
 4. Ganach’e.
 5. Obrączki z czekolady.
 6. Dyski z czekolady.
 7. Naked cake’s .
 8. Ciastka i tartoletki wielosegmentowe.
 9. Makaroniki słone i słodkie.
 10. Desery talerzowe.
 11. Izomalt – dekoracje.
 12. Lody i sorbety.

Post-test.

Wszystkie kursy będą modyfikowane pod sezonowość produktu, oraz okresy świąteczne.

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16:15

Ilość godzin szkoleniowych: 24/3 dni

Prowadzący m.in. 

Metody nauki

Ćwiczenia praktyczne, demonstracje, praca w grupach, praca odtwórcza tzn. instruktor pokazuje jak należy wykonać daną czynność, a uczestnicy powtarzają.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

Cele kształcenia

Absolwent szkolenia zdobędzie wiedzę na temat pracy w obiektach gastronomicznych na stanowisku cukiernik.. Samodzielnie będzie potrafił przygotować ciasta, desery bezglutenowe oraz lody i sorbety. Będzie posiadał wiedzę dotyczącą obróbki karmelu i czekolady oraz będzie samodzielnie wykonywał z nich zdobienia.  Będzie potrafił przygotować desery molekularne.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia posiada wiedzę na temat pracy w obiektach gastronomicznych na stanowisku cukiernik. Samodzielnie potrafi przygotować ciasta, desery bezglutenowe oraz lody i sorbety. Ma wiedzę dotyczącą obróbki karmelu i czekolady oraz samodzielnie wykonuje z nich zdobienia.  Przygotowuje desery molekularne.