Kurs manager gastronomii

Plan i szczegóły szkolenia:

Przedstawiamy PIERWSZY W POLSCE PROFESJONALNY kurs związany z tematyką zarządzania w gastronomii. Produkt powstał na początku 2007 roku jako kompleksowe szkolenie dla Managerów pracujących w hotelach, restauracjach oraz dla inwestorów, którzy rozpoczynają przygodę ze sztuka restauracyjną. Kurs ten jest aktualizowany pod względem stanów prawnych oraz wszelkich nowości branżowych pojawiających się na rynku.

Każdy z Nas wie jak istotną rolę spełnia dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra kierownicza. Dlatego też po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy ten oto produkt, który zawiera elementy prawno-ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe oraz specjalistyczne przedmioty związane z obsługą Klienta oraz sztukami gastronomicznymi. Program został opracowany przez zespół osób zajmujących się na co dzień profesjonalną pracą w sektorze HoReCa /hotele, restauracje, catering/.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji kursu pod względem organizacyjnym tzn. zamiany tematów względem dni, jednak tematyka pozostanie ta sama.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo dwa ZAŚWIADCZENIA Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w kursie Manager Gastronomii w języku polskim i angielskim, honorowane na terenie całej UE oraz dwa pamiątkowe certyfikaty w języku polskim i angielskim.

W trakcie kursu odpowiadamy na wszelkie zadane przez Państwa pytania, jak również możemy zorganizować dodatkowe spotkanie ze specjalistą z danej dziedziny bez ponoszenia kosztów. Prosimy o zgłaszanie istotnych dla Państwa zagadnień przed kursem, co ułatwi organizację zajęć.

Nasi kursanci otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz pozostajemy do Państwa dyspozycji po zakończonym szkoleniu doradzając i odpowiadając na wszelkie pytania związane z gastronomią.

Dodatkowo kursanci otrzymują Voucher ze zniżką 10% do wykorzystania na dowolny kurs w Krakowskiej Szkole Restauratorów.

Program

Panel I:

Pre-test

 1. Manager gastronomii: cele, zadania, autoprezentacja, style zarządzania
 2. Funkcje Managera: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola
 3. Rekrutacja pracowników i polityka wynagrodzeń, delegowanie zadań, motywacja
 4. Komunikacja z personelem i trudne rozmowy, konflikty
 5. Elementy psychologii i typy psychologiczne: sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik
 6. Zabezpieczenie ilościowe personelu, tworzenie grafików pracy, rozliczenia finansowe
 7. FOOD COST: kontrolowanie kosztów oraz kształtowanie sprzedaży

Panel II:

 1. Elementy sztuki kelnerskiej
 2. Organizacja pracy sali
 3. Profesjonalny wygląd i postawa personelu
 4. Zasady doboru i zakupu porcelany, szkła, sztućców, bielizny stołowej
 5. Przygotowanie sali do pracy: planowanie obsługi, cykl życia restauracji
 6. Rodzaje serwisów i ich zastosowanie
 7. Zasady nakrywania do stołu i obsługi Gości
 8. Podstawy organizacji imprez okolicznościowych

Panel III:

 1. Organizacja pracy baru
 2. Personel, wymagania jakościowe pracowników
 3. Zasady tworzenia baru, wymiary, miejsca, sprzęt, szkło itp.
 4. Towaroznawstwo napoi alkoholowych
 5. Elementy miksologii
 6. Podstawy baristyki, podstawowe informacje o kawie: niezbędny sprzęt, kawy klasyczne

Panel IV:

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
 2. Rodzaje umów cywilnoprawnych i ich zastosowanie
 3. Elementy księgowości, ZUS, US
 4. Nowoczesna promocja i reklama

Panel V:

 1. Prowadzenie obiektu gastronomicznego, rodzaje zakładów gastronomicznych
 2. Ważne elementy przy wyborze miejsca prowadzenia działalności i śledzenie działań konkurencji
 3. Przygotowanie oferty sprzedażowej
 4. Trendy w sztuce restauracyjnej
 5. Cykl życia restauracji i obiektów sektora HoReCa
 6. Dostosowanie funkcji lokalu do klienta docelowego
 7. Sprzedaż sugestywna czyli jak zwiększyć obroty
 8. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – koncesja
 9. Nieprawidłowości finansowe – kradzieże i przeciwdziałanie
 10. Karta Menu – zasady tworzenia i kontrolowanie jakości
 11. Tworzenie procedur jakościowych

Panel VI:

 1. Rodzaje sprzętu kuchennego, restauracyjnego i ich zastosowanie
 2. Elementy technologii żywienia
 3. Normy Państwowej/ Powiatowej Inspekcji Sanitarnej
 4. System HACCP w gastronomii tworzenie ksiąg HACCP, ustalanie CCP
 5. Systemy POS – omówienie

Panel VII:

 1. Podstawowe informacje związane ze sztuka sommelierską
 2. Typologia win
 3. Serwis win stałych i modyfikowanych
 4. Dobór win do potraw
 5. Polityka magazynowania win, dobór dostawców
 6. Savoir vivre w pracy – netykieta
 7. Zasady poprawnego stroju, poprawnej komunikacji
 8. Zasady zachowania się przy stole, trudne potrawy, ciekawostki kulinarne
 9. Gafy i ich naprawianie

Post-test

Ilość godzin szkoleniowych: 56 / 7 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16:15

Istnieje możliwość skorzystania z pojedynczych dni w trakcie kursu, koszt 490 PLN/dzień

Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty oraz słodkiej przekąski

Zapewniamy lunch w trakcie kursu

Prowadzący m.in.: Szymon Kohut, Marcin Włodarczyk, Wojciech Giebuta, Elżbieta Stefan, Agnieszka Fausek-Kaczanowska, Adam Sawicki, Anna Kaniszewska

Metody nauki

Ćwiczenia praktyczne, demonstracje, praca w grupach, studia przypadków, dyskusje, demonstracje, filmy, zdjęcia, praca odtwórcza tzn. instruktor pokazuje jak należy wykonać daną czynność, a uczestnicy powtarzają. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum średnie.

Cele kształcenia

Absolwent szkolenie zdobędzie wiedzę na temat pracy w obiektach gastronomicznych oraz zarządzania nimi. Będzie potrafił planować, organizować oraz kontrolować pracę w restauracji. Zdobędzie wiedzę na temat rekrutacji pracowników i polityki wynagrodzeń oraz delegowania zadań i umiejętności motywowania pracowników. Będzie potrafił wspierać personel oraz inspirować go do działania. Absolwent posiądzie umiejętności budżetowania, tworzenia grafików pracy oraz realizacji założeń finansowych. Ponad to będzie znał podstawy sztuki kelnerskiej, barmańskiej, baristycznej oraz sommelierskiej. Między innymi, będzie potrafił profesjonalnie obsługiwać Gości zgodnie z obowiązującymi standardami, zdobędzie wiedzę na temat pracy za barem, jak również parzenia kawy czy serwisu wina. Będzie znać metody i techniki przygotowania kawy oraz posiadał podstawową wiedzę z zakresu towaroznawstwa alkoholi. Absolwent będzie potrafił profesjonalnie obsłużyć sprzęt gastronomiczny.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia posiada wiedzę na temat pracy w obiektach gastronomicznych oraz zarządzania nimi. Potrafi planować, organizować oraz kontrolować pracę w restauracji. Posiada wiedzę na temat rekrutacji pracowników i polityki wynagrodzeń oraz delegowania zadań i umiejętności motywowania pracowników. Potrafi wspierać personel oraz inspirować go do działania. Absolwent posiada umiejętności budżetowania, tworzenia grafików pracy oraz realizacji założeń finansowych. Ponad to zna podstawy sztuki kelnerskiej, barmańskiej, baristycznej oraz sommelierskiej. Między innymi, potrafi profesjonalnie obsługiwać Gości zgodnie z obowiązującymi standardami, posiada wiedzę na temat pracy za barem, jak również parzenia kawy czy serwisu wina. Zna metody i techniki przygotowania kawy oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu towaroznawstwa alkoholi i miksologii.. Absolwent potrafi profesjonalnie obsłużyć sprzęt gastronomiczny.