Kurs manager gastronomii – Bydgoszcz

Zarządzanie restauracją wymaga posiadania szeregu kompetencji, zarówno twardych, jak i miękkich. Nie wystarczy chcieć prowadzić lokal gastronomiczny – trzeba również posiąść odpowiednią wiedzę. Dlatego od 2012 roku oferujemy Państwu wysokiej jakości kursy, podczas których specjaliści z wielu dziedzin dzielą się swoją profesjonalną wiedzą.

Manager gastronomii - szkolenie

Organizujemy kursy w różnych częściach kraju, w tym również w Bydgoszczy. Podczas szkolenia, kursanci mają szansę dowiedzieć się wielu rzeczy powiązanych z zarządzaniem lokalem gastronomicznym, a także kadrą, która w nim pracuje.

Przykładowe zagadnienia powiązane z prowadzeniem lokalu, poruszane podczas szkolenia, to kwestie finansowe związane z tą tematyką, zarządzanie pracownikami, ale również rozmaite zagadnienia związane z żywnością – w tym również sztuka doboru win do dań. Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy, a pełna lista zagadnień jest każdorazowo przekazywana kursantom przez rozpoczęciem wszystkich paneli.

Zapewniamy również szereg materiałów, które ułatwiają naukę i zdanie końcowego egzaminu. Jeśli w trakcie kursu pojawiają się jakiekolwiek pytania, zawsze zachęcamy do ich zadawania przy zachowaniu porządku podczas zajęć (to oznacza, że ewentualne kwestie wywołujące wątpliwości warto zgłaszać przed rozpoczęciem wykładu).

Czas trwania kursu

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze szkolenia powinny przygotować się na poświęcenie siedmiu dni po około 7-8 godzin codziennie. Tyle właśnie wymaga pełne przeszkolenie i objaśnienie zagadnień powiązanych z prowadzeniem lokalu gastronomicznego.

Podczas szkoleń zapewniamy napoje oraz przekąski, a także lunch. Czas tych przerw jest wliczony w godziny trwania kursu – w końcu jako specjaliści od spraw gastronomicznych wiemy doskonale, że lepiej myśli się, gdy brzuch jest pełny.

Metody nauki

Ćwiczenia praktyczne, demonstracje, praca w grupach, studia przypadków, dyskusje, demonstracje, filmy, zdjęcia, praca odtwórcza tzn. instruktor pokazuje jak należy wykonać daną czynność, a uczestnicy powtarzają. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum średnie.

Cele kształcenia

Absolwent szkolenie zdobędzie wiedzę na temat pracy w obiektach gastronomicznych oraz zarządzania nimi. Będzie potrafił planować, organizować oraz kontrolować pracę w restauracji. Zdobędzie wiedzę na temat rekrutacji pracowników i polityki wynagrodzeń oraz delegowania zadań i umiejętności motywowania pracowników. Będzie potrafił wspierać personel oraz inspirować go do działania. Absolwent posiądzie umiejętności budżetowania, tworzenia grafików pracy oraz realizacji założeń finansowych. Ponad to będzie znał podstawy sztuki kelnerskiej, barmańskiej, baristycznej oraz sommelierskiej. Między innymi, będzie potrafił profesjonalnie obsługiwać Gości zgodnie z obowiązującymi standardami, zdobędzie wiedzę na temat pracy za barem, jak również parzenia kawy czy serwisu wina. Będzie znać metody i techniki przygotowania kawy oraz posiadał podstawową wiedzę z zakresu towaroznawstwa alkoholi. Absolwent będzie potrafił profesjonalnie obsłużyć sprzęt gastronomiczny.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia posiada wiedzę na temat pracy w obiektach gastronomicznych oraz zarządzania nimi. Potrafi planować, organizować oraz kontrolować pracę w restauracji. Posiada wiedzę na temat rekrutacji pracowników i polityki wynagrodzeń oraz delegowania zadań i umiejętności motywowania pracowników. Potrafi wspierać personel oraz inspirować go do działania. Absolwent posiada umiejętności budżetowania, tworzenia grafików pracy oraz realizacji założeń finansowych. Ponad to zna podstawy sztuki kelnerskiej, barmańskiej, baristycznej oraz sommelierskiej. Między innymi, potrafi profesjonalnie obsługiwać Gości zgodnie z obowiązującymi standardami, posiada wiedzę na temat pracy za barem, jak również parzenia kawy czy serwisu wina. Zna metody i techniki przygotowania kawy oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu towaroznawstwa alkoholi i miksologii.. Absolwent potrafi profesjonalnie obsłużyć sprzęt gastronomiczny.

Aktualne zapisy na kurs managera gastronomii w Bydgoszczy

Terminy kursów

Chcesz zamieścić tu swój kurs jako firma szkoleniowa?

Oferty pracy w gastronomii

Podniosłeś kwalifikacje, chcesz się dalej rozwijać, szukasz nowego miejsca? Sprawdź aktualne oferty pracy.

Efekty kursu

Po szkoleniu, które odbywa się w Bydgoszczy, każdy manager gastronomii zyskuje obszerną wiedzę z rozmaitych zagadnień powiązanych z prowadzeniem lokalu. Po zdaniu egzaminu, każda z osób uczestniczących w zajęciach otrzymuje dwie kopie zaświadczeń mówiących o ukończeniu kursu. Są one wydawane przez naszych partnerów i powszechnie uznawane zarówno na terenie Polski jak i za granicą. Dodatkowo, do dokumentów dołączamy dwa pamiątkowe dyplomy, które można (na przykład) zawiesić w lokalu gastronomicznym.