Kurs manager gastronomii – Kraków

Kraków jest miastem, które żyje głównie z turystyki. Z tego względu warto postawić na odpowiednio przeszkolony personel, który będzie przygotowany do obsługi klientów. Przedstawiamy Państwu nasz istniejący od 2007 roku profesjonalny kurs dla managera gastronomii, odbywający się właśnie w tym mieście.

Manager gastronomii - jakie powinien mieć kompetencje?

Szkolenie składa się z kilku panelów, podczas których można uzyskać szczegółowe i profesjonalne informacje na temat kompetencji, jakie powinien posiadać manager gastronomii. Osoby, które ukończą nasze szkolenie, są w pełni przygotowane do zarządzania różnego rodzaju lokalami gastronomicznymi. Co za tym idzie - zwiększają szansę na sukces danego punktu.

Co zyskuje kursant?
Nasze kursy przeprowadzane na terenie Krakowa to nie tylko wiedza teoretyczna, ale również zaświadczenia potwierdzające pozyskane kompetencje (wydawane w językach polskim oraz angielskim). Wydawane przez KrSR dokumenty są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej oraz w granicach Polski. Dodatkowo, aby upamiętnić ukończenie kursu – oferujemy naszym kursantom również dwa pamiątkowe certyfikaty – w języku polskim oraz angielskim.

Cały kurs został przygotowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie szeregu specjalistów z dziedziny hotelarstwa oraz restauratorstwa. Wszelkie poruszane na etapie szkolenia kwestie są niezwykle istotne z punktu widzenia managera gastronomii, a prowadzący poszczególne panele to świetnie fachowcy w swojej dziedzinie. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że uczestnicy kursu są zachęcani do zadawania pytań przy zachowaniu optymalnej organizacji zajęć. Zapewniamy również pakiet materiałów.

Tematyka szkolenia – o czym mówimy?
Podczas kursu poruszany jest szereg zagadnień ściśle powiązanych z zarządzaniem lokalem gastronomicznym. Wśród tych kwestii wskazać można między innymi:
– tematykę zarządzania kadrą oraz rozwiązywania ewentualnych konfliktów,
– kontrola kosztów działalności,
– organizacja pracy sali.

Zagadnienia te są jedynie przykładowe – podczas całego kursu odbywa się aż siedem paneli podejmujących rozmaite kwestie.

Metody nauki

Ćwiczenia praktyczne, demonstracje, praca w grupach, studia przypadków, dyskusje, demonstracje, filmy, zdjęcia, praca odtwórcza tzn. instruktor pokazuje jak należy wykonać daną czynność, a uczestnicy powtarzają. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum średnie.

Cele kształcenia

Absolwent szkolenie zdobędzie wiedzę na temat pracy w obiektach gastronomicznych oraz zarządzania nimi. Będzie potrafił planować, organizować oraz kontrolować pracę w restauracji. Zdobędzie wiedzę na temat rekrutacji pracowników i polityki wynagrodzeń oraz delegowania zadań i umiejętności motywowania pracowników. Będzie potrafił wspierać personel oraz inspirować go do działania. Absolwent posiądzie umiejętności budżetowania, tworzenia grafików pracy oraz realizacji założeń finansowych. Ponad to będzie znał podstawy sztuki kelnerskiej, barmańskiej, baristycznej oraz sommelierskiej. Między innymi, będzie potrafił profesjonalnie obsługiwać Gości zgodnie z obowiązującymi standardami, zdobędzie wiedzę na temat pracy za barem, jak również parzenia kawy czy serwisu wina. Będzie znać metody i techniki przygotowania kawy oraz posiadał podstawową wiedzę z zakresu towaroznawstwa alkoholi. Absolwent będzie potrafił profesjonalnie obsłużyć sprzęt gastronomiczny.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia posiada wiedzę na temat pracy w obiektach gastronomicznych oraz zarządzania nimi. Potrafi planować, organizować oraz kontrolować pracę w restauracji. Posiada wiedzę na temat rekrutacji pracowników i polityki wynagrodzeń oraz delegowania zadań i umiejętności motywowania pracowników. Potrafi wspierać personel oraz inspirować go do działania. Absolwent posiada umiejętności budżetowania, tworzenia grafików pracy oraz realizacji założeń finansowych. Ponad to zna podstawy sztuki kelnerskiej, barmańskiej, baristycznej oraz sommelierskiej. Między innymi, potrafi profesjonalnie obsługiwać Gości zgodnie z obowiązującymi standardami, posiada wiedzę na temat pracy za barem, jak również parzenia kawy czy serwisu wina. Zna metody i techniki przygotowania kawy oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu towaroznawstwa alkoholi i miksologii.. Absolwent potrafi profesjonalnie obsłużyć sprzęt gastronomiczny.

Aktualne zapisy na kurs managera gastronomii w Krakowie

Terminy kursów

Chcesz zamieścić tu swój kurs jako firma szkoleniowa?

Kurs manager gastronomii - realizowany przez: Akademia Sztuki Restauracyjnej

Oferty pracy w gastronomii

Podniosłeś kwalifikacje, chcesz się dalej rozwijać, szukasz nowego miejsca? Sprawdź aktualne oferty pracy.

Profesjonalna kadra zarządzająca restauracją jest kwintesencją sukcesu. Posiadający fachową wiedzę manager potrafi nie tylko odpowiednio zmotywować podwładnych, ale również zarządzać restauracją i przede wszystkim – reagować na sytuacje kryzysowe. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kursu przekazują wiedzę w sposób umiejętny – dzięki czemu wszystkie powyższe kompetencje są jak najbardziej osiągalne dla uczestników kursu.