Kurs sommelierski

Plan i szczegóły szkolenia:

Wino, elegancja, zabawa i śpiew są nierozłączne od wieków.

Odkąd sięgnąć pamięcią ludzie zawsze kochali, kochają i kochać będą ten trunek, który wpisany jest w kulturę większości narodów na świecie.

Dlaczego warto posiadać wiedzę o winie? To proste pytanie.

Zdobywając wiedzę z tego zakresu stajesz się członkiem elitarnej grupy ludzi, znawców. Zdobywasz prestiż, nową wiedzę, którą można wykorzystać w różnych sytuacjach prywatnych i służbowych. Warto orientować się w kwestiach związanych z: doborem wina do potraw, sposobem podawania, wyborem lepszych i gorszych roczników. Ta standardowa wiedza pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w tematyce tego jakże szlachetnego trunku.

Prezentujemy Państwu program kompleksowego szkolenia sommelierskiego skierowanego głównie do osób pracujących w restauracjach, ale także do miłośników win, którzy chcą zgłębić swoje umiejętności i wiedzę winiarską. Każda osoba, która ukończy kurs, zdobędzie podstawy wiedzy na temat produkcji win i najważniejszych regionów winiarskich. Kurs przygotuje także do samodzielnego pełnienia funkcji sommeliera – osoby, która w restauracji odpowiedzialna jest nie tylko za serwowanie win, ale także za ich odpowiedni dobór do menu.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo ZAŚWIADCZENIE Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w kursie sommelierskim w języku polskim, honorowane na terenie całej UE oraz dwa pamiątkowe certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Nasi kursanci otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie.

Dodatkowo kursanci otrzymują Voucher ze zniżką 10% do wykorzystania na dowolny kurs w Krakowskiej Szkole Restauratorów.

Program

I Dzień:

Pre-test

 1. Jak powstaje wino i co wpływa na jego smak.
 2. Charakterystyka szczepów (białe i czerwone).
 3. Degustacja win – warsztaty.
 4. Charakterystyka podstawowych regionów winiarskich (geografia, klasyfikacja, typologia).
 5. Stary Świat kontra Nowy Świat – podobieństwa i różnice.
 6. Jak czytać etykietę wina?
 7. Wina musujące, słodkie i wzmacniane (charakterystyka i degustacja).

II Dzień:

 1. Praca i obowiązki sommeliera.
 2. Podawanie i otwieranie wina (temp. podawania, profesjonalny serwis).
 3. Dobieranie win do potraw (i ich polecanie, metody up-seeligu).
 4. Wino, a sery.
 5. Tworzenie karty win do restauracji.
 6. Przechowywanie win.
 7. Gdzie kupować wino?
 8. Rozpoznawanie win zepsutych i postępowanie z nimi (kontakt z przedstawicielami).

Post-test

Ilość godzin szkoleniowych: 16 / 2 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16:15

Prowadzący m.in. Marcin Włodarczyk, Wojciech Giebuta

Metody nauki

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, filmy, zdjęcia praca odtwórcza tzn. instruktor pokazuje jak należy wykonać daną czynność, a uczestnicy powtarzają. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

Cele kształcenia

Absolwent szkolenia zdobędzie wiedzę na temat wina, będzie potrafi scharakteryzować podstawowe regiony winiarskie. Nauczy się dobierać wina do potraw oraz czytać etykietę wina.. Absolwent kursu będzie potrafił podawać i otwierać wina oraz  rozpoznawać wina zepsute. Ponad to nauczy się tworzyć karty win do restauracji oraz będzie potrafił w odpowiedni sposób  przechowywać wina.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia posiada wiedzę na temat wina, potrafi scharakteryzować podstawowe regiony winiarskie. Umiejętnie dobiera wina do potraw. Potrafi czytać etykietę wina, zna charakterystykę win musujących, słodkich i wzmacniających. Absolwent kursu potrafi podawać i otwierać wina oraz umiejętnie rozpoznaje wina zepsute. Ponad to potrafi tworzyć karty win do restauracji oraz zna zasady przechowywania win.