Kurs Szef Kuchni

Plan i szczegóły szkolenia:

Kurs Szef Kuchni pozwala zdobyć i opanować wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku osoby zarządzającej i organizującej pracę kuchni. Program kursu podzielony jest na sześć poszczególnych dni. W trakcie każdego z nich poruszana jest zarówno tematyka teoretyczna związana z poszczególnym tematem, dogłębnie poruszająca dany problem czy zagadnienie oraz część praktyczna. Pierwsza z nich realizowana jest na podstawie multimedialnych szkoleń zawierających tematykę m.in. organizacji pracy na kuchni, kontrolowania wydatków czy przestrzegania norm żywienia.  Poruszane zostają również ważne elementy związane z trendami w sztuce i inne niezbędne elementy związane z organizacją kuchni.

Część praktyczna składa się z ćwiczeń pozwalających opanować technologię przygotowania potraw zimnych i ciepłych /przystawki, zupy, dania główne, desery/ zarówno klasycznych, jak i kuchni fusion, pracę przy stole restauracyjnym, działania na systemie POS, czy tworzenie menu i innych ważnych zagadnień.

Zajęcia odbywają się w pracowni / kuchni  posiadającej nowoczesny, profesjonalny sprzęt techniczny i salę restauracyjną. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych Mistrzów Kucharskich, Szefów kuchni z wieloletnim doświadczeniem oraz wysoką rozpoznawalnością w branży, Managerów gastronomii, Mistrzów kelnerów, sommelierów etc. Kurs trwa 48 godzin szkoleniowych. Oparty jest przede wszystkim o praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo dwa ZAŚWIADCZENIA Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w kursie Szefa Kuchni w języku polskim i angielskim, honorowane na terenie całej UE oraz dwa pamiątkowe certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Ponad powyższe otrzymujecie Państwo to co jest najważniejsze, pakiet profesjonalnej, bezcennej, klasycznej i nowoczesnej wiedzy gastronomiczno – restauratorskiej. Podnosicie swoje umiejętności branżowe oraz dołączacie do grona profesjonalistów legitymujących się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie pierwszego w Polsce kursu doszkalającego dla Szefów kuchni.

Kurs ten nie tworzy Szefów kuchni, program zajęć został stworzony tak, aby zwiększyć umiejętności i kwalifikacje managerów kuchni, zakładamy, iż każdy Szef kuchni jest managerem, Dyrektorem kuchni. Naszym celem jest wskazanie kierunku w jakim należy podążać i jakimi kategoriami myśleć, aby uzyskać zawodowy sukces. Jak należy wykorzystać klasyczną wiedzę niezmienną od lat w nowoczesny i wyrafinowany sposób. Reszta zależy od każdego indywidualnie. Praktyka, praktyka i raz jeszcze praktyka oraz własne obserwacje, jest to droga do sukcesu zawodowego. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem kursu.

W trakcie kursu otrzymujecie Państwo skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie. Dodatkowo również kursanci otrzymują Voucher ze zniżką 10% do wykorzystania na dowolny kurs w Krakowskiej Szkole Restauratorów.

Program

Pre-test

PANEL I – Zarządzanie:

 1. Zarządzanie zespołem, kierowanie pracą podwładnych na kuchni
 2. Delegowanie zadań, komunikacja, działanie pod presją
 3. Trudne rozmowy z pracownikami, rozwiązywanie konfliktów
 4. Prawidłowy FOOD COST – kontrolowanie kosztów, maksymalizacja zysków
 5. Zarządzanie jakością produkcji
 6. Trendy w gastronomii i Slow Food, regionalizm, lokalność składników

PANEL II – Tworzenie menu dostosowanego do klienta docelowego:

 1. Profesjonalne menu dostosowane do specyfiki lokalu Gości
 2. Sezonowość menu, czy zawsze należy wymieniać całość oferty?
 3. Czy w każdej restauracji musimy prezentować minimalistyczne menu?
 4. Klasyczna i nowoczesna karta menu

PANEL III – Zajęcia praktyczne z zakresu gotowania:

 1. Tworzenie dań nowoczesnych
 2. Klasyczne podanie dań

PANEL IV – Jakość produkcji, utrzymana na odpowiednim wysokim poziomie:

 1. Utrzymanie produkcji na wysokim poziomie – tworzenie procedur jakościowych
 2. Tworzenie standaryzacji, produkcji, powtarzalność produkcji
 3. Dostosowanie jakości produkcji do odbiorców na podstawie TQM

PANEL V – Zasady obsługi Gości przy stole:

 1. poprawne nakrycie, stołu
 2. poprawne używanie porcelany stołowej, sztućców, szkła
 3. poprawne, zgodne ze sztuką podawanie i dekorowanie dań
 4. tworzenie miłej atmosfery przy stole

PANEL VI – Zajęcia praktyczne z zakresu gotowania:

 1. Nowoczesny design potraw
 • przystawki
 • zupy
 • dania główne
 • desery

PANEL VII – Zasady kontrolowania i gospodarki magazynowej:

 1. Obsługa POS
 2. Tworzenie i kontrolowanie receptur
 3. Analizy sprzedaży dań
 4. Analizy FOOD COST, wyciągnięcie wniosków i wprowadzenie zmian
 5. Gospodarka magazynowa, kontrolowanie zużywalności produktów
 6. Utrzymywanie food cost na odpowiednim, ustalonym poziomie

PANEL VIII – Food pairing, jedzenie, wino, napoje:

 1. Tworzenie dań na podstawie łączenia smaków
 2. Klasyczne zasady oraz nowoczesne metody
 3. Łączenie dań i napoi, kompleksowe podejście do preferencji smakowych Gości
 4. Podstawowe informacje na temat wina
 5. Poprawny serwis wina i napoi

PANEL IX – Ciekawostki restauratorskie i kulinarne:

 1. Dekonstrukcje przepisów klasycznych (klasyczne potrawy podane w nowatorski sposób)
 2. Elementy kuchni molekularnej
 3. Nowoczesne desery restauracyjne podawane talerzowo

Post-test

Realizowane menu i przepisy podawane są w trakcie kursu. Są dostosowane do sezonowości i dostępności potraw.  Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji/zmiany kolejności realizacji poszczególnych paneli kursu w trakcie poszczególnych dni. Całość tematów każdorazowo jest realizowana, jest to ramowy program kursu Szef Kuchni.

Ilość godzin szkoleniowych: 48/6 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16:15

Prowadzący m.in. Szymon Kohut, Marcin Włodarczyk, Michał Kisielewski

Metody nauki

Ćwiczenia praktyczne, demonstracje, praca w grupach, praca odtwórcza tzn. instruktor pokazuje jak należy wykonać daną czynność, a uczestnicy powtarzają. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, osoba czynna zawodowo na stanowisku kucharz lub pomoc kuchenna, wykształcenie minimum podstawowe.

Cele kształcenia

Absolwent szkolenia będzie potrafił umiejętnie zarządzać zespołem i kierować pracą na kuchni, pozna zasady FOOD COST,  będzie potrafił zarządzać jakością produkcji, oraz będzie znał zasady przyjmowania towaru i sposobu jego magazynowania, pozna sposoby przygotowania i dekorowania potraw.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia: potrafi umiejętnie zarządzać zespołem i kierować pracą na kuchni, zna zasady FOOD COST, potrafi zarządzać jakością produkcji, zna zasady przyjmowania towaru i sposobu jego magazynowania, zna sposoby przygotowania i dekorowania potraw.