Nowoczesny marketing dla restauracji i hoteli.

Rozpoczęcie:
12 grudnia 2021 07:00
Zakończenie:
19 grudnia 2021 17:00

1,990.00

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria:

Plan i szczegóły szkolenia:

Program szkolenia Nowoczesny Marketing Hotelu zwiększanie sprzedaży i rozpoznawalności marki

Pre-test

1.Marketing w hotelarstwie
podstawowe pojęcia w marketingu
marketing mix, czyli 5P w hotelu: produkt, cena, dystrybucja, promocja, personel;
praktyczne zastosowanie marketingu w hotelu.
2. Strategie marketingowe w hotelarstwie:
zasady tworzenia strategii marketingowej;
wizja i misja w hotelu;
praktyczne warsztaty tworzenia planu marketingowego.
3. Produkt turystyczny hotelu:
czym jest produkt turystyczny?
pięciopoziomowa struktura produktu turystycznego;
zasady tworzenia produktów turystycznych;
oczekiwania gości, jako najważniejszy składnik produktu turystycznego.4. Kompleksowa oferta usług hotelarskich
jak stworzyć ofertę na miarę potrzeb?
segmentacja rynku;
wykorzystanie walorów naturalnych i antropogenicznych w tworzeniu oferty;
komercjalizacja walorów turystycznych.
Post-test

Ilość godzin szkoleniowych: 16/2 dni
Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16:15

Status

Dostępne miejsca

Has Sold