Marketing w sieci dla gastronomii

Plan i szczegóły szkolenia:

Jednodniowy warsztat – marketing w sieci dla restauracji jest przeznaczony dla managerów, właścicieli, kadry zarządzającej.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo dwa certyfikaty Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w kursie Marketing dla gastronomii, w języku polskim i angielskim, honorowane na terenie całej UE.

Dodatkowo również kursanci otrzymują Voucher ze zniżką 10% do wykorzystania na dowolny kurs w Krakowskiej Szkole Restauratorów.

Program

Pre-test

  1. Kim jest polski internauta?
  2. Portale społecznościowe – omówienie.
  3. Strona internetowa – optymalna strona w branży HoReCa.
  4. E-mailing
  5. Remarketing
  6. Google AdWords
  7. SEO/SEM

Post-test

Zajęcia odbywają się w godzinach: 09:00-16:15

Ilość godzin szkoleniowych: 8/1 dzień

Prowadzący m.in. Adam Sawicki

Metody nauki

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, filmy, zdjęcia. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum podstawowe

Cele kształcenia

Absolwent szkolenia zdobędzie wiedzę na temat remarketingu, Google AdWords oraz SEO/SEM. Będzie znał różne portale społecznościowe i zasady ich działania. Będzie posiadał wiedzę na temat wyglądu strony internetowej i jaki ona ma wpływ na rozwój firmy.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia Posiada wiedzę na temat remarketingu, Google AdWords oraz SEO/SEM. Zna różne portale społecznościowe i zasady ich działania. Posiada wiedzę na temat wyglądu strony internetowej i jaki ona ma wpływ na rozwój firmy.