Pokojowa – profesjonalna obsługa służby pięter

Prezentujemy pierwszy w Polsce profesjonalny kurs POKOJOWA – PROFESJONALNA OBSŁUGA SŁUŻBY PIĘTER.

 

Plan i szczegóły szkolenia:

Szkolenie wprowadza standaryzację wyglądu, stroju, zachowania osoby pełniącej funkcję pokojowej, jak również wprowadza systematykę działań bieżących. Uczy odpowiedniego doboru środków czyszczących, jak również poprawnej konserwacji sprzętów w pokoju hotelowym. Głównym elementem warsztatów jest nauka poprawnego, ergonomicznego sprzątania i konserwacji pokoi hotelowych, łazienek czy powierzchni otwartych.

W trakcie zajęć nauczymy Państwa jak w szybki i dokładny sposób sprzątać pokoje hotelowe, jak wprowadzać wysokie standardy utrzymania czystości. Jak wprowadzać powtarzalność świadczonych usług. Kurs przewiduje działania w pokojach hotelowych o wysokim standardzie. Zajęcia prowadzone są przez trenerów o bardzo wysokim poziomie wiedzy zawodowej.

Sprawdź naszą ofertę, skontaktuj się z nami. Serdecznie zapraszamy.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo ZAŚWIADCZENIE Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w kursie Pokojowa – profesjonalna obsługa służby pięter, w języku polskim, honorowane na terenie całej UE oraz dwa pamiątkowe certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Program

Pre-test

 1. Zadania służby pięter w hotelu.
 2. Struktura organizacyjna.
 3. Narzędzia pracy .
 4. Zadania i obowiązki pokojowej.
 5. Zasady zachowania pokojowej.
 6. Zasady postępowania w przypadku ,,dziwnych” zachowań gości.
 7. Postępowanie z przedmiotami pozostawionymi przez gościa.
 8. Wygląd zewnętrzny pracownika służby pięter.
 9. Technika sprzątania łazienki hotelowej.
 10. Technika sprzątania pokoju.
 11. Sposoby słania łóżek hotelowych.
 12. Wymiana pościeli i ręczników.
 13. Utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, sal wielofunkcyjnych, rekreacyjnych itp.
 14. Współpraca z innymi działami hotelu.

Post-test

Ilość godzin szkoleniowych: 16/2 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16:15

Prowadzący m.in.: Szymon Kohut

Metody nauki

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, studia przypadków, demonstracje, praca odtwórcza tzn. instruktor pokazuje jak należy wykonać daną czynność, a uczestnicy powtarzają. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

Cele kształcenia

Absolwent kursu będzie potrafił  współpracować z innymi działami hotelu. Będzie znał techniki sprzątania pokoju czy łazienki hotelowej.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu potrafi  współpracować z innymi działami hotelu. Zna techniki sprzątania pokoju czy łazienki hotelowej.