Profesjonalny Recepcjonista wizytówka hotelu

Plan i szczegóły szkolenia:

Wizytówką hotelu jest recepcja i recepcjonista, jest to niepodważalny fakt. Wygląd, ubiór, forma wysławiania się, czy korespondencji mailowej niejednokrotnie wpływają na podjętą decyzję o skorzystaniu z usług hotelu. Innymi słowy jest to pozytywne kreowanie wizerunku firmy. Od tych właśnie elementów rozpoczyna się kurs dla recepcjonistów. Od szeroko rozumianego branżowego Savoir-vivre Vivre i netykiety. Kolejnymi elementami szkolenia jest profesjonalna wiedza branżowa, kategoryzacja obiektów hotelowych, wymagania im stawiane. Organizacja pracy, przyjmowanie rezerwacji, gospodarka pokojami, elementy marketingu i promocji hoteli, jak również mnogość innych jakże ważnych zagadnień niezbędnych w pracy profesjonalnego recepcjonisty.

Kurs ten jest skierowany zarówno do osób początkujących, jak również do zawodowych recepcjonistów, którzy pragną odświeżyć wiadomości lub zaobserwować nowe trendy w sztuce.

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów z dużym naciskiem na profilową wiedzę. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem kursu i skorzystania z oferty.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo ZAŚWIADCZENIE Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w kursie Profesjonalny Recepcjonista w języku polskim, honorowane na terenie całej UE oraz dwa pamiątkowe certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Program

Pre-test

1.Rola i znaczenie recepcji w hotelu

 • Recepcja – wizytówka hotelu
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Osoba recepcjonisty: kwalifikacje, niezbędna wiedza, predyspozycje
 • Standardy i wzorce zachowań
 • Kategoryzacja obiektów noclegowych

2. Organizacja pracy recepcji

 • Zarządzanie obiektem hotelarskim
 • Organizacja pracy recepcji ( regulaminy, harmonogramy, instrukcje)
 • Zakresy obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach
 • Zakresy obowiązków pracowników recepcji
 • Zasady współpracy  recepcji z innymi działami hotelu
 • Rola recepcji w hotelu

3. Wyposażenie techniczne i informacyjne recepcji

 • Stanowisko pracy
 • Praca na stanowisku (obsługa faksu, poczty mailowej, programu hotelowego)
 • Prowadzenie korespondencji
 • System kluczy hotelowych

4. Rezerwacja usług hotelowych

 • Dostępność do oferty hotelu – kanały i źródła rezerwacji
 • Zasady przyjmowania rezerwacji usług noclegowych i innych usług świadczonych przez hotel
 • Systemy prowizji, rabatów, zniżek, programy lojalnościowe

5. Profesjonalna  obsługa Gościa

 • Przyjęcie Gościa do hotelu
 • Zameldowanie Gości
 • Rejestracja
 • Prowadzenie dokumentacji recepcji  dot. kompleksowej obsługi Gościa
 • Organizacja przechowalni bagażu
 • Bezpieczeństwo Gości hotelowych (systemy alarmowe w recepcji)

6. Psychologiczne aspekty obsługi gościa

 • Kultura obsługi Gościa, kultura osobista
 • Charakterystyka potrzeb Gościa
 • Zachowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Przyjmowanie reklamacji
 • Obsługa Gości VIP

7. Prowadzenie dokumentacji

 • Ewidencja – wymogi prawne obowiązku meldunkowego
 • Dokumenty i formularze obowiązujące w recepcji
 • Rozliczanie Gościa
 • Zasady obsługi kasy fiskalnej
 • Wystawianie rachunków, faktur VAT
 • Obsługa kart płatniczych
 • Prowadzenie rachunku Gościa
 • Przyjmowanie opłat za usługi hotelowe
 • Dokumenty księgowe (dokumenty z dnia, raporty)

8. Wymeldowanie Gościa

 • Wymeldowanie Gościa
 • Wyrejestrowanie z programu hotelowego
 • Przygotowanie ankiety satysfakcji Gościa

Post-test

Ilość godzin szkoleniowych: 24/3 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16:15

Prowadzący m.in.: Szymon Kohut, Marcin Włodarczyk, Anna Kaniszewska, Michał Kumala, Karina Przybyło-Kisielewska

Metody nauki

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, filmy, zdjęcia, praca w grupach, studia przypadków, demonstracje, praca odtwórcza tzn. instruktor pokazuje jak należy wykonać daną czynność, a uczestnicy powtarzają. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

Cele kształcenia

Absolwent kursu będzie potrafił organizować pracę recepcji. Będzie znał wyposażenie techniczne i informacyjne recepcji. Absolwent nauczy się jak profesjonalnie obsługiwać Gościa. Będzie potrafił prowadzić dokumentację(m.in. dokumenty, formularze, rozliczanie Gościa, wystawianie rachunków, faktur VAT).

Efekty uczenia się

Absolwent kursu potrafi organizować pracę recepcji. Zna wyposażenie techniczne i informacyjne recepcji. Absolwent profesjonalnie obsługuje Gościa. Potrafi prowadzić dokumentację(m.in. dokumenty, formularze, rozliczanie Gościa, wystawianie rachunków, faktur VAT).