Szkolenie HACCP

Plan i szczegóły szkolenia:

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkolenia związaną z zagadnieniami GHP, GMP, HACCP. Kurs ten jest przygotowany z myślą o wysokim poziomie usług świadczonych przez Państwa restauracje i hotele.

Zarządzanie jakością w ostatnich latach jest istotnym elementem w gastronomii, z którym spotyka się praktycznie każde przedsiębiorstwo. Tematyka szkolenia opiera się na wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności stosowanej w produkcji lub obrocie żywnością ze szczególnym uwzględnieniem zasad systemu HACCP.

Zajęcia z tego zakresu są prowadzone przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemu HACCP, osoby mające na co dzień styczność z tym tematem.

Szkolenie uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo dwa certyfikaty Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w szkoleniu HACCP, w języku polskim i angielskim, honorowane na terenie całej UE.

W trakcie kursu odpowiadamy na wszelkie zadane przez Państwa pytania.

Nasi kursanci otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz pozostajemy do Państwa dyspozycji po zakończonym szkoleniu doradzając i odpowiadając na wszelkie pytania związane z gastronomią.

Dodatkowo kursanci otrzymują Voucher ze zniżką 10% do wykorzystania na dowolny kurs w Krakowskiej Szkole Restauratorów.

Program

Pre-test

 1. Wprowadzenie do nauki o jakości.
 2. Prawidłowość działań związanych z wdrażaniem zasad systemu HACCP.
 3. Dokumentacja dotycząca realizacji wewnętrznych systemów kontroli.
 4. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej GHP i dobrej praktyki produkcyjnej GMP w tym parametrów stosowanych procesów technologicznych.
 5. Ocena prawidłowości i aktualności opisów produktów, schematów technologicznych.
 6. Warunki i sposób wprowadzania żywności do obrotu w tym przechowywanie i transport.
 7. Przeprowadzanie analizy zagrożeń z uwzględnieniem zagrożeń biologicznych, w tym mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych oraz metod ich kontroli.
 8. Sposób identyfikacji krytycznych punktów kontroli.
 9. Ocena poprawności przyjętego sposobu monitorowania parametrów.
 10. Ocena planu systemu HACCP i poprawności dokumentacji operacyjnej.
 11. Sposób weryfikacji i aktualizacji systemu HACCP audyt systemu – rola audytu wewnętrznego, prawa i obowiązki audytorów wewnętrznych.
 12. System zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Post-test

Zajęcia odbywają się w godzinach: 09:00-16:15

Ilość godzin szkoleniowych: 8/1 dzień

Prowadzący m.in. Anna Kaniszewska

Metody nauki

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, filmy, zdjęcia. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

Cele kształcenia

Absolwent szkolenia będzie znał prawidłowości działań związanych z wdrożeniem zasad systemu HACCP oraz dokumentację dotyczącą realizacji wewnętrznych systemów kontroli.  Będzie potrafił oceniać prawidłowości, aktualności opisów produktów oraz schematów technologicznych.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia zna prawidłowości działań związanych z wdrożeniem zasad HACCP oraz dokumentację dotyczącą realizacji wewnętrznych systemów HACCP. Potrafi oceniać prawidłowości, aktualności opisów produktów, schematów technologicznych.