Szkolenie HACCP

Plan i szczegóły szkolenia:

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkolenia związaną z zagadnieniami GHP, GMP, HACCP. Kurs ten jest przygotowany z myślą o wysokim poziomie usług świadczonych przez Państwa restauracje i hotele.

Zarządzanie jakością w ostatnich latach jest istotnym elementem w gastronomii, z którym spotyka się praktycznie każde przedsiębiorstwo. Tematyka szkolenia opiera się na wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności stosowanej w produkcji lub obrocie żywnością ze szczególnym uwzględnieniem zasad systemu HACCP.

Zajęcia z tego zakresu są prowadzone przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemu HACCP, osoby mające na co dzień styczność z tym tematem.

Szkolenie uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Państwo dwa certyfikaty Krakowskiej Szkoły Restauratorów rozpoznawalne na terenie całego kraju jak również za granicą potwierdzające udział w szkoleniu HACCP, w języku polskim i angielskim, honorowane na terenie całej UE.

W trakcie kursu odpowiadamy na wszelkie zadane przez Państwa pytania.

Nasi kursanci otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz pozostajemy do Państwa dyspozycji po zakończonym szkoleniu doradzając i odpowiadając na wszelkie pytania związane z gastronomią.

Dodatkowo kursanci otrzymują Voucher ze zniżką 10% do wykorzystania na dowolny kurs w Krakowskiej Szkole Restauratorów.

Program

Pre-test

  1. Prawidłowość działań związanych z wdrażaniem zasad systemu HACCP.
  2. Dokumentacja dotycząca realizacji wewnętrznych systemów kontroli.
  3. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej GHP i dobrej praktyki produkcyjnej GMP.
  4. Ocena prawidłowości i aktualności opisów produktów, schematów technologicznych.
  5. Warunki i sposób wprowadzania żywności do obrotu w tym przechowywanie i transport.
  6. Analiza zagrożeń z uwzględnieniem zagrożeń biologicznych, w tym mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych oraz metod ich kontroli.
  7. Sposób identyfikacji krytycznych punktów kontroli.
  8. Ocena poprawności przyjętego sposobu monitorowania parametrów.
  9. Ocena planu systemu HACCP i poprawności dokumentacji operacyjnej.
  10. Sposób weryfikacji i aktualizacji systemu HACCP audyt systemu – rola audytu wewnętrznego, prawa i obowiązki audytorów wewnętrznych.

Post-test

 

Zajęcia odbywają się w godzinach: 09:00-16:15

Ilość godzin szkoleniowych: 8/1 dzień

Prowadzący m.in. Agnieszka Fausek-Kaczanowska

Metody nauki

Wykłady, ćwiczenia praktyczne, filmy, zdjęcia. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną.

Wymagania dotyczące udziału w kursie

Ukończone 16 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

Cele kształcenia

Absolwent szkolenia będzie znał prawidłowości działań związanych z wdrożeniem zasad systemu HACCP oraz dokumentację dotyczącą realizacji wewnętrznych systemów kontroli.  Będzie potrafił oceniać prawidłowości, aktualności opisów produktów oraz schematów technologicznych.

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia zna prawidłowości działań związanych z wdrożeniem zasad HACCP oraz dokumentację dotyczącą realizacji wewnętrznych systemów HACCP. Potrafi oceniać prawidłowości, aktualności opisów produktów, schematów technologicznych.

15 Luty

Szkolenie HACCP

15 lutego 2020 490.00 Dostępne miejsca
Zapisz się
14 Marzec

Szkolenie HACCP

14 marca 2020 490.00 Dostępne miejsca
Zapisz się
25 Kwiecień

Szkolenie HACCP

25 kwietnia 2020 490.00 Dostępne miejsca
Zapisz się
16 Maj

Szkolenie HACCP

16 maja 2020 490.00 Dostępne miejsca
Zapisz się